Opis projektu 1.4.2011 CamMouse to typowy program z zagadnień widzenia maszynowego. Pozwala on na śledzenie wcześniej wskazanych markerów (które są rozpoznawane po kolorze) i ich dowolną ilość. Program podaje również ich moc, czyli ile pixelów składało się na dany obiekt. Projekt wymagał ode mnie eliminacji wielu problemów, między innymi: – sposób pobrania obrazu z kamery […]